Contactgegevens


Trainingstijden:
De trainingen vinden plaats
- Zondagochtend van 09:30 tot 11:30

Adres:
Amsterdam Training Center
HJE Wenckebachweg 6
Amsterdam

Kosten
Adat verbiedt Pencak Silat te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het is voor ons zelfsprekend een kunst die je leraar je heeft geschonken, niet door te verkopen voor grof geld. Daarom streven we ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden om voornamelijk de zaalhuur te kunnen dekken.

Contributie 20 euro per maand

Rekeningnummer: NL58ABNA0435119400

Ten name van: Ischa Swartz

Onder vermelding van: TS contributie

Contact
Als je vragen hebt of geinteresseert bent om langs te komen en/of een proefles te volgen, stuur een email naar tapaksuci.amsterdam@gmail.com). We zijn natuurlijk ook te vinden op facebook.Op andere dagen is er gelegenheid om op andere locaties te trainen. Voor meer details kun je een kijkje nemen op de pagina met favoriete links.